Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO)

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO)

De Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO) bestuurt zeven scholen(groepen) voor voortgezet onderwijs. De meeste CVO-scholen zijn brede scholengemeenschappen met meerdere vestigingen. Samen hebben zij zo’n 21.000 leerlingen en ongeveer 2.350 medewerkers.

Vanuit een christelijke inspiratie bieden de CVO-scholen hun leerlingen stimulerend onderwijs en een brede vorming. Elke leerling krijgt de ruimte om zijn of haar talenten optimaal te ontwikkelen. Het gaat om de vorming van ‘heel de mens’.