Partners

De Opleidingsschool Rotterdam (OSR) is een samenwerkingsverband van ruim 110 schoollocaties van elf scholengroepen in de regio Rotterdam en drie lerarenopleidingen. Onze partners werken nauw samen om studenten voor een belangrijk deel op de werkplek op te leiden tot startbekwaam docent in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Lerarenopleiding

Lerarenopleiding
Hogeschool Rotterdam, Instituut voor Lerarenopleidingen

Hogeschool Rotterdam heeft een breed aanbod van tweedegraads lerarenopleidingen, met uitzondering van opleidingen voor de agrarische sector. Er studeren ruim 35.000 studenten en er werken meer dan 3.000 medewerkers. Het onderwijs is nauw verweven met de grootstedelijke ontwikkelingen in de regio Rotterdam. Elke student wordt gezien en gekend, krijgt gelijke kansen en wordt uitgedaagd het […]

Lerarenopleiding
Universiteit Leiden – ICLON

Het Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing van de Universiteit Leiden verzorgt eerstegraads universitaire lerarenopleiding voor 18 schoolvakken. Studenten leren tijdens de opleiding niet alleen samen met medestudenten van het eigen schoolvak, maar ook met studenten van andere vakken. Zo ontwikkelen studenten een bredere kijk op het docentschap. Het ICLON biedt master- en bachelor lerarenopleidingen […]

Lerarenopleiding
TU-Delft Msc-SEC

Science Education & Communication van de TU Delft verzorgt de eerstegraads universitaire lerarenopleiding voor de vakken Informatica, Natuurkunde, Ontwerpen, Scheikunde en Wiskunde. Activerend onderwijs en het ontwerpen en innoveren van onderwijs krijgen veel aandacht in de opleidingen. SEC biedt verschillende onderwijsvarianten aan: master- en bacheloropleidingen, maar ook kunnen studenten de lerarenopleiding volgen als specialisatie of als minor […]

Schoolbestuur

Schoolbestuur
Stichting BOOR

Stichting BOOR verzorgt (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Rotterdam en omstreken. De stichting bestuurt 78 scholen, met in totaal ruim 3.500 medewerkers en ongeveer 30.000 leerlingen. Zij doet dat vanuit vijf kernwaarden: Maximale talentontwikkeling Actieve pluriformiteit Nieuwsgierig/betrokken/ toekomstgericht Naleving van kinderrechten Sterke binding met de samenleving

Schoolbestuur
Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO)

De Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO) bestuurt zeven scholen(groepen) voor voortgezet onderwijs. De meeste CVO-scholen zijn brede scholengemeenschappen met meerdere vestigingen. Samen hebben zij zo’n 21.000 leerlingen en ongeveer 2.350 medewerkers. Vanuit een christelijke inspiratie bieden de CVO-scholen hun leerlingen stimulerend onderwijs en een brede vorming. Elke leerling krijgt de ruimte om zijn of […]

Schoolbestuur
LMC Voortgezet Onderwijs

Stichting LMC Voortgezet Onderwijs verzorgt interconfessioneel en algemeen bijzonder onderwijs, van praktijkonderwijs tot en met vwo. Dat gebeurt op 24 vestigingen met in totaal ruim 8.000 leerlingen en 1.000 personeelsleden. De Stichting is ontstaan uit een aantal fusies van schoolbesturen met een verschillende signatuur. Respect voor andere overtuigingen en opvattingen wordt door alle scholen breed […]

Schoolbestuur
Albeda

Albeda werkt nauw samen met bedrijven en instellingen om goede beroepsopleidingen te kunnen bieden. Erkende leerbedrijven zijn daarbij van groot belang. Albeda wil studenten goed voorbereiden op de arbeidsmarkt en hen een goed idee geven van wat een beroep van iemand kan eisen. De opleidingen zijn zo opgezet, dat een belangrijk deel van de opleiding […]

Schoolbestuur
Samenwerkende Eenpitters Rotterdam (SER)

In het kader van de Opleidingsschool Rotterdam (OSR) werken de verschillende eenpitters in de regio Rotterdam met elkaar samen. Het gaat om het Avicenna College, het Emmaus College, het Laurens Lyceum en het Rudolf Steiner College.

Scholengroep

Scholengroep
Albeda College (Albeda)

Voor iedereen die wil, bieden wij uitstekend en inspirerend onderwijs. Bij ons ontdek en ontwikkel je je talenten en kwaliteiten. Je groeit uit tot een gewilde en ondernemende professional, met een actieve en duurzame rol in de samenleving. Wij gaan en staan voor verbinding en betrokkenheid, doen dit met elkaar en erkennen en waarderen de […]

Scholengroep
SARO (SARO)

Op SARO-scholen staan de capaciteiten van de leerlingen centraal. SARO staat voor Samen Ambitieus Rotterdams Onderwijs. SARO investeert in schooltypen die aansluiten op de behoeften en leerstijlen van leerlingen. SARO-scholen zijn kleinschalig, persoonlijk en veelzijdig.

Scholengroep
Rudolf Steiner College (SER)

‘Worden wie je bent’, dat is het motto van het Rudolf Steiner College. Via onderwijs trachten wij de leerlingen te stimuleren hun persoonlijkheid te ontplooien. Zo kunnen de kinderen zich ontwikkelen tot evenwichtige mensen: sociaal-emotioneel en intellectueel bewust, maatschappelijk betrokken en innerlijk vrij. De persoonlijke ontwikkelingsweg van elk individueel kind staat centraal.

Scholengroep
Laurens Lyceum (SER)

Het Laurens Lyceum is een middelgrote school op de rand van Lansingerland en Rotterdam – Hillegersberg. Wij verzorgen onderwijs met een katholieke achtergrond op havo, havo/vwo, vwo en gymnasiumniveau aan leerlingen vanuit heel Rotterdam en Lansingerland.

Scholengroep
Emmauscollege (SER)

Het Emmauscollege is een open katholieke school voor havo, atheneum en gymnasium. Wij zijn duidelijk en goed georganiseerd. Wij streven een aantal waarden na die wij belangrijk vinden; zorgzaamheid, respect, vertrouwen, gemeenschapszin en verbondenheid. We doen het met elkaar, samen. Verbinding is de rode draad.

Scholengroep
Avicienna College (SER)

Het Avicenna College organiseert excellent, ambitieus, islamitisch voortgezet onderwijs waarin kinderen hun geloof kunnen beleven en optimaal worden toegerust om een succesvol deelnemer te worden van de Nederlandse samenleving.

Scholengroep
Portus scholengroep (CVO)

CBSplus, Farelcollege, Juliana, Groene Hart en Zuidermavo-havo vormen samen Portus scholengroep. Al onze scholen bieden leerlingen een veilige plek om te leren en zich te ontwikkelen. We hebben een christelijke identiteit en iedereen is er welkom, ongeacht geloof of afkomst. Wij zien diversiteit als kracht. Vanuit de veilige haven van jouw school vaar je vol […]

Scholengroep
Erasmiaans Gymnasium (BOOR)

Op het Erasmiaans Gymnasium leiden we de leerlingen op voor een gymnasiumdiploma, en daarmee voor een universitaire vervolgopleiding. Hiervoor geven wij goed onderwijs in kennis en vaardigheden en goede begeleiding voor elke leerling. We bieden ondersteuning, verbreding en verdieping, binnen en buiten de lessen, voor leerlingen die dat willen of nodig hebben. We dagen leerlingen […]

Scholengroep
STC Group (STC Group)

STC Group is dé verticale onderwijs- en kennisinstelling voor scheepvaart, transport en havenindustrie. Daarnaast verzorgt STC Group cursussen en trainingen voor professionals. STC Group is internationaal actief en heeft locaties in binnen- en buitenland. Het hoofdkantoor van de organisatie is gevestigd in mainport Rotterdam.

Scholengroep
Thorbecke Talentschool Rotterdam (BOOR)

Thorbecke Talentschool Rotterdam is een openbare scholengemeenschap voor vmbo, mavo, havo en vwo. Verdeeld over drie gebouwen (twee in Rotterdam Alexander en één in Nieuwerkerk aan den IJssel) zitten er ruim 1600 leerlingen op onze school. We zijn er van overtuigd dat je beter leert als je zoveel mogelijk van je talenten gebruikt.

Scholengroep
CVO Accent (CVO)

Accent wil een open christelijke organisatie zijn. We geven dit vorm in de praktijk van alle dag door de manier van omgaan met leerlingen, ouders en collega’s en door activiteiten. Inspiratie en godsdienst komen aan de orde in lessen, bijeenkomsten, gesprekken en vieringen. Accent is verantwoordelijk voor leerlingen met een bonte verscheidenheid aan godsdienstige achtergronden.

Scholengroep
Scholengroep Nieuw Zuid (BOOR)

Vier initiatiefrijke scholen in Rotterdam-Zuid: één ambitie. Het beste wat het openbaar onderwijs kan bieden, krijgt nu vorm op Zuid in de samenwerking van het Einstein Lyceum, De Hef, OSG Hugo de Groot en het Olympia College. Binnen Stichting BOOR slaan deze scholen van SNZ de handen ineen. De inzet? Krachtige stimulansen voor de leerlingen […]

Scholengroep
Wolfert van Borselen Scholengroep (BOOR)

De school biedt op zeven locaties vmbo t/m gymnasium en tweetalig onderwijs aan. Studenten kunnen op deze OSR-school stage lopen en onderzoek doen. De scholengroep wil actieve en nieuwsgierige leerlingen kwaliteitsonderwijs bieden in een rijke, internationaal georiënteerde leeromgeving. Kwaliteitsonderwijs is in de visie van deze school: een goede doorstroming naar de examenklassen en uitstekende examencijfers. […]

Scholengroep
Melanchthon CSG (CVO)

Scholengemeenschap Melanchthon biedt op negen vestigingen vmbo t/m gymnasium aan. Studenten kunnen op deze OSR-school stage lopen. Openheid en respect voor ieders overtuiging staan hoog in het vaandel. De school is een leefgemeenschap waarin ruimte is voor iedereen, ongeacht cultuur, religie of nationaliteit. Een van de belangrijkste opdrachten is dat leerlingen zich bewust worden van […]

Scholengroep
VAVO Rijnmond College (Albeda)

Het VAVO Rijnmond College is een examengerichte school voor (jong)volwassenen die een volgende stap willen zetten in hun onderwijs carrière. Ook leerlingen die jonger zijn dan 18 jaar kunnen zich onder bepaalde voorwaarden bij ons aanmelden.

Gemeente

Gemeente
Gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam werkt samen met de OSR aan de instroom van goed opgeleide startende leraren voor het voortgezet onderwijs en mbo in Rotterdam. De samenwerking met de OSR is een van de activiteiten gericht op het zorgen voor voldoende leraren voor het Rotterdams onderwijs en maakt deel uit van de Rotterdamse lerarenaanpak. Dit is een […]