Documenten.

Op deze pagina plaatsen we belangrijke documenten voor studenten, opleiders en docenten binnen de Opleidingsschool Rotterdam. Maak gebruik van de filteropties om de informatie te vinden die voor jou relevant is.

Interne documenten

Gebruik de onderstaande link om naar de interne documenten voor opleiders binnen de OSR te gaan. Voor dit gedeelte is een wachtwoord vereist.

Filter
Ontwikkeldocument deeltijd

Dit ontwikkeldocument en is bedoeld om de verwachtingen en afspraken in begeleiding van deeltstudenten af te stemmen, tussen student, WPB en IO.

Transferdag 3 – Opdracht en voorbereiding student
Programmaboekje N1

Dit document vormt de rode draad van het werkplekleren zoals dit binnen ons partnerschap is georganiseerd.
VT N1 staat voor: voltijd stageniveau 1

Programmaboekje VT N2, 3, 4 | 2023-2024

Dit document vormt de rode draad van het werkplekleren zoals dit binnen ons partnerschap is georganiseerd.
VT N2,3,4 staat voor: voltijd stageniveau 2, 3 en 4.

Raamovereenkomst en addendum

De raamovereenkomst werkplekleren geldt voor alle docenten in opleiding die hun opleiding aan de Hogeschool Rotterdam volgen bij het Instituut voor Lerarenopleidingen.

De bijlage die hiermee samengaat is bedoeld voor docenten in opleiding uit de voltijd- en kopopleiding, getiteld: OSR-addendum.

Begeleiding startende leraren ‘Pas voor de klas’

Startende docenten met een baan op een OSR-school ontwikkelen zich in de eerste jaren van een ‘startbekwame’ tot een ‘bekwame’ leraar. Om hen daarbij te ondersteunen, ontwikkelden OSR het programma ‘Pas voor de klas’. In dit rapport en deze flyer staat beschreven wat dit programma voor de docenten inhoudt.

Training Omgaan met verschillen

Hoe geef je les aan leerlingen die zo van elkaar kunnen verschillen? One size doesn’t fit all … Om iedereen recht te doen, wil je maatwerk leveren. De training ‘Omgaan met verschillen’ helpt daarbij. Een training van docenten voor docenten in drie fases: oriëntatie, opheffen van blokkades en verdieping. Een training op maat. De training is ontwikkeld als onderdeel van het project Versterking Samenwerking.

Website Samen Opleiden (Hogeschool Rotterdam)

De website van het Instituut voor Lerarenopleidingen (IvL) van de Hogeschool Rotterdam waar alle informatie over Samen Opleiden te vinden is.

Beschrijving kwaliteitszorg OSR

De kwaliteit van opleiden en onderzoek binnen de OSR wordt bepaald aan de hand van de bekwaamheidsdossiers van docenten in opleiding en zittend personeel en de kwaliteit van de leer- en onderzoeksomgeving. In dit document vind je de volledige beschrijving van de kwaliteitszorg.